Verhuur voorwaarden
 • Boek je meerdere motoren, dan staat de hoofdboeker garant voor alle overige verhuurde motoren aan de andere medehuurders. Alleen de hoofdboeker staat op alle contracten op het moment van aanvangen, en zal dus hoofdverantwoordelijk zijn bij schade of gereden bekeuringen. Ook bij het niet terug brengen van de motor van in de afgesproken staat, kunnen wij de hoofdboeker als eerst aansprakelijk stellen en tekent u voor. Dus ook bijv. bij het niet volledig afvullen van de brandstof tank of buitensporig gedrag met de motor.
 • Een motor kan geannuleerd worden door een boekingsfout binnen 24 uur, maar na deze tijd behoud Motorcity Amsterdam zich het recht om de huurder zich te houden aan de geboekte datum.
 • Voor vertrek de motor zelf controleren op brandstof en/of schade. (Huurder tekent voor conditie van de motor).
 • Niet volgetankt inleveren: vast tarief € 25,00.
 • Het eigen risico geldt per schade gebeurtenis.
 • Het eigenrisico is per model gecategoriseerd. Wanneer wij constateren of bewijs geleverd krijgen dat de motor extreem of buitensporig gebruikt is dan het normale gebruiken van een motor, dan kunnen wij de schade of het totale verlies van de motor verhalen op de huurder. Dit kan dus betekenen dat dit schadebedrag het eigenrisico overstijgt.
 • Bij schade aan de motor hanteren wij het schadetarief en berekenen de onderdelen advies verkoop door aan de huurder.
 • Bij het inleveren van de motor met schade, dient het schadebedrag DIRECT bij terugkomst voldaan te worden. Bedenk dus goed voor het huren van een motor of je deze eigenrisico-last financieel kan dragen.
 • Motor dient altijd met TWEE sloten (stuurslot én ART4 schijfremslot) op slot te staan!
 • Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn ALTIJD voor rekening huurder.
 • De vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2024.
 • Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
 • Motorcity Amsterdam B.V. behoudt de kopieën van rijbewijs en/of paspoort t.b.v. overtredingen etc..
 • Deze verkorte verhuurvoorwaarden EN de uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor beide geldt dat de huurder hiermee onvoorwaardelijk akkoord gaat. (Huurder tekent hiervoor)
 • Huurder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs geldig voor de te huren categorie.
 • Voor het huren van bepaalde modellen geldt dat de huurder minimaal twee jaar in het bezit dient te zijn van het rijbewijs voor deze categorie. Wanneer de huurder toch boekt en met het rijbewijs te kort in het bezit is van deze termijn dan kan er binnen 48 uur van het boekingsmoment geannuleerd worden. Komt de huurder te laat achter dit feit, komt dit neer op nalatigheid van de boeker en worden de kosten hiervan niet teruggestort.
 • Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen, bij gebruik door anderen dan de huurder is de motorfiets NIET verzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk.
 • Huurder ontvangt de motor met een volle tank benzine, bij terugbrengen dient deze tank weer vol te zijn;
 • Bij overschrijding van de huurtermijn/tijd wordt € 25,00 per uur in rekening gebracht.
 • De kilometerkabels zijn verzegeld, indien deze verbroken worden, is Motorcity Amsterdam B.V. genoodzaakt om minimaal 1000 kilometers per dag in rekening te brengen en zo nodig de reparatie- en verzegelingskosten.
 • Alle motoren van Motorcity Amsterdam B.V. zijn uitgerust met antidiefstal-chips.
 • Bij schade ontstaan op een dijk geldt een dubbel eigen risico!
 • Bij het terugkomst van de motorfiets met schade wordt het eigen risico direct met de huurder afgerekend. Indien na taxatie blijkt dat de taxatiekosten lager zijn dan het eigen risico, zal Motorcity Amsterdam het verschil met de huurder verrekenen.
 • Een dubbele legitimatie is verplicht. (bijv. een geldig Nederlands rijbewijs EN een geldig Nederlands paspoort of Identiteitsbewijs)
 • De totale kosten van de verhuurperiode worden tijdens het inlevermoment verrekend met de vooraf betaalde borg.
 • Let op! Annuleren kan alleen binnen 48 uur na de boeking. Motorcity Amsterdam B.V. kan niet anticiperen op basis van het weer of persoonlijke invloeden en niet aansprakelijk gesteld worden. Het verplaatsen van een datum is alleen mogelijk binnen de 48 uur. Na 48 uur kan er dus geen datum gewijzigd worden of een annulering worden doorgevoerd. De hieruit komende risico's en kosten vallen volledig ten kosten van de huurder.


VERPLICHTING:
De huurder kan zich nimmer onttrekken aan de verplichtingen zoals beschreven in de verhuurvoorwaarden, ook al heeft hij/zij geen kennis genomen van de inhoud van beide verhuurvoorwaarden.

Motorcity Amsterdam wenst u veel prettige en veilige ritten.